เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
Untitled Document บุคลากร

          หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
          งานธุรการ
          งานจัดเก็บเอกสาร
          งานไปรษณีย์
          งานประชุมและช่วยนักบริหาร
          งานนิติการ

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี
SUPAPORN SUWANBURI
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
โทรศัพท์ : 4071
โทรสาร : 4070
E-mail : suwanburi@sut.ac.th
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 3 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.137 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource