ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
« 1 (2) 3 4 5 ... 49 »
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:46:07 (1733 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1086/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:40:00 (878 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:46:44 (807 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ปฏิบัติงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ปฏิบัติงานด้านดัชนีความเป็นเลิศ 3.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สิน 4.อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

อ่านต่อ... | 400 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:44:37 (893 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 801/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:43:34 (735 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 800/2560 เรื่อง การรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:45 (660 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 799/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:00 (707 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 798/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนเลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:40:56 (643 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 797/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:40:07 (501 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 796/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:39:28 (475 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 (2) 3 4 5 ... 49 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 4 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.256 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource