ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
ข้อมูลทั้งหมดของ sukiyaki
รูปสัญญลักษณ์ Avatar
ชื่อจริง sukanya
เว็บไซต์
อีเมล์
ข่าวสารส่วนตัว
ICQ
AIM
YIM
MSN
ที่มา มทส
อาชีพ พนักงาน
ความสนใจพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ
สมัครสมาชิกเมื่อ 30/5/2008
อันดับ
ผู้ตรวจทาน
ข้อเสนอแนะ/ถามตอบ 1640
เข้าระบบล่าสุด 16/6/2021 13:35

ลายเซ็น

ข่าวสาร

ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง พนักงานพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(16/6/2021 13:38:54)
ข่าวสารคำสั่ง มทส. ที่ 388/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
(3/3/2021 15:28:29)
ข่าวสารคำสั่ง มทส. ที่ 260/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการเทคโนธานี
(8/2/2021 11:46:04)
ข่าวสารคำสั่ง มทส. ที่ 259/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(8/2/2021 11:44:25)
ข่าวสารคำสั่ง มทส. ที่ 196/2564 เรื่อง การรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
(8/2/2021 11:28:57)
แสดงทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดปฏิทินทำลายประจำปี
(22/12/2015 14:11:35)
ดาวน์โหลดnewform64
(22/12/2015 10:58:19)
ดาวน์โหลดคู่มือคัดแยกเอกสาร
(7/1/2013 17:20:00)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.196 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource