ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
ข้อมูลทั้งหมดของ sukiyaki
รูปสัญญลักษณ์ Avatar
ชื่อจริง sukanya
เว็บไซต์
อีเมล์
ข่าวสารส่วนตัว
ICQ
AIM
YIM
MSN
ที่มา มทส
อาชีพ พนักงาน
ความสนใจพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ
สมัครสมาชิกเมื่อ 30/5/2008
อันดับ
ผู้ตรวจทาน
ข้อเสนอแนะ/ถามตอบ 1644
เข้าระบบล่าสุด 24/6/2022 14:10

ลายเซ็น

ข่าวสาร

ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง ให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(31/1/2022 14:48:03)
ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)
(7/1/2022 14:36:44)
ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา
(5/1/2022 13:52:04)
ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21)
(5/1/2022 13:50:26)
ข่าวสารประกาศ มทส. เรื่อง พนักงานพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(16/6/2021 13:38:54)
แสดงทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดปฏิทินทำลายประจำปี
(22/12/2015 14:11:35)
ดาวน์โหลดnewform65
(22/12/2015 10:58:19)
ดาวน์โหลดคู่มือคัดแยกเอกสาร
(7/1/2013 17:20:00)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 9 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 9

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.194 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource