คำสั่งสภา 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10/11/2014 10:27:10 | หัวข้อ: คำสั่งสภา-มทส.

คลิกดูรายละเอียด


บทความนี้มาจาก ส่วนสารบรรณและนิติการ
http://dcdl.sut.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://dcdl.sut.ac.th/modules/news/article.php?storyid=1819