ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)
ข้อมูลการจองห้องประชุมสารนิเทศ สารนิทัศน์ และสารวินิจ

ขั้นตอนการดูข้อมูลการจองห้องประชุม
1. เลือกห้องประชุม ให้เลือกส่วนสารบรรณและนิติการ
2. เลือกห้องประชุมที่ต้องการ
3. ข้อมูลจะปรากฎขึ้นมา ณ เดือนปัจจุบัน หากต้องการดูข้อมูลเดือนอื่นๆ ในคลิกที่ลูกศรด้านล่าง

ต้องการจองห้องประชุมออนไลน์
***หมายเหตุ***
1. ขอให้ผู้ใช้บริการเตรียมอาหารว่างมาเอง จะให้บริการเฉพาะอุปกรณ์ในการเตรียมอาหารว่างเท่านั้น
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ผู้ใช้บริการจัดหามาเองหรือติดต่อขอใช้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4801
3. ต้องการใช้ระบบ e-meetting ขอให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ 4801
4. ต้องการใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)
  • คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
  • คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมวันนี้: 4747
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 4545
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 149149149
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1187118711871187
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 153104153104153104153104153104153104

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.347 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource