คำสั่ง มทส. ที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถาน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 8/2/2021 11:16:53 | หัวข้อ: คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์

คลิกดูรายละเอียด


บทความนี้มาจาก ส่วนสารบรรณและนิติการ
http://dcdl.sut.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://dcdl.sut.ac.th/modules/news/article.php?storyid=1946