คำสั่ง สภา 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 10/6/2015 11:35:56 | หัวข้อ: คำสั่งสภา-มทส.

คลิกดูรายละเอียด


บทความนี้มาจาก ส่วนสารบรรณและนิติการ
http://dcdl.sut.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://dcdl.sut.ac.th/modules/news/article.php?storyid=1849