เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
รายชื่อไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ
ไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ จำนวน 11 รายการ

วันที่รับไปรษณีย์ภัณฑ์
ต้นทาง (ผู้ส่ง)
ปลายทาง (ผู้รับ)
หมายเลขไปรษณีย์ภัณฑ์
18 มิถุนายน 2561
ม.ทักษิณ
จำรูญ ศรีชัยชนะ
EU 6767 7171 7 TH
18 มิถุนายน 2561
โชติกา
บุณยลักษณ์ ดวงทิพย์
RB 2992 2772 3 TH
18 มิถุนายน 2561
ธ.กสิกรไทย
พีรณัฐ อิ่มอารมณ์
CY 3051 0248 16 T
18 มิถุนายน 2561
-
ปิยะดา ประโลมรัมป
EV 0157 4615 6 TH
19 มิถุนายน 2561
-
ณัฐนรรท์ ชวรัฐสินธรณ์
CY2141 9598 2 TH
19 มิถุนายน 2561
อภิชาติ
สุพิณญา ช่างทอง
RB 5304 5758 3 TH
20 มิถุนายน 2561
บ.เอ็นไวรอนแมนท์
กนกวรรณ
ER 9272 1902 9 TH
21 มิถุนายน 2561
บ.ที ลีสซิ่ง
สนิท แนบกิ่ง
RY 4211 3269 1 TH
21 มิถุนายน 2561
บ.เอ็น เอส บี
กฤษดา มงคลดี
RP 2316 7152 8 TH
21 มิถุนายน 2561
บุญมี
ธวัชชัย มาตรรัศมี
EV 0129 7782 2 TH
21 มิถุนายน 2561
-
พนม
EV 1996 6898 3 TH

หมายเหตุ : หากไม่มารับไปรษณียภัณฑ์ภายใน 1 สัปดาห์ ทางงานไปรษณีย์จะส่งกลับคืน
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.11 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource