ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
รายชื่อไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ
ไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ จำนวน 3 รายการ

วันที่รับไปรษณีย์ภัณฑ์
ต้นทาง (ผู้ส่ง)
ปลายทาง (ผู้รับ)
หมายเลขไปรษณีย์ภัณฑ์
07 มิถุนายน 2564
U P S
มทส.
RJ 4718 5840 2 TH
02 กรกฎาคม 2564
ม.ราชมงคลอีสาน
สมพงษ์ พันธุ์ชัย
EH 5730 4867 4 TH
08 กรกฎาคม 2564
ไทยพาณิชย์
ภูเก็ต จินาภิรมย์
RU 5648 4862 3 TH

หมายเหตุ : หากไม่มารับไปรษณียภัณฑ์ภายใน 1 สัปดาห์ ทางงานไปรษณีย์จะส่งกลับคืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 3 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.161 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource