ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
Untitled Document ตัวอย่างเอกสารราชการ
 1. แบบหนังสือภายนอก
 2. แบบหนังสือภายใน
 3. แบบหนังสือประทับตรา
 4. แบบคำสั่ง
 5. แบบระเบียบ
 6. แบบข้อบังคับ
 7. แบบข้อกำหนด
 8. แบบประกาศ (ชนิดที่เป็นหนังสือสั่งการ)
 9. แบบประกาศ (ชนิดที่เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์)
 10. แบบแถลงการณ์
 11. แบบข่าว
 12. แบบหนังสือรับรอง
 13. แบบปริญญาบัตร
 14. แบบประกาศนียบัตร
 15. แบบสัมฤทธิบัตร
 16. แบบวุฒิบัตร
 17. แบบเกียรติบัตร
 18. แบบอนุโมทนาบัตร
 19. แบบรายงานการประชุม
 20. แบบตรารับหนังสือ
 21. แบบทะเบียนหนังสือรับ
 22. แบบทะเบียนหนังสือส่ง
 23. แบบการจ่าหน้าซอง
  การจ่าหน้าซองหนังสือที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับในประเทศ
  การจ่าหน้าซองหนังสือที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับในต่างประเทศ
  วิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซองหนังสือที่จัดส่งทางไปรษรณีย์ธรรมดา เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคัดแยกจดหมายของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  แสดงการแบ่งพื้นที่ด้านหน้าของซองขนาด C6
  แสดงการแบ่งพื้นที่ด้านหน้าของซองขนาด DL
 24. แบบใบรับหนังสือ
 25. แบบทะเบียนหนังสือเก็บ
 26. แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บ
 27. แบบบัญชีหนังสือขอทำลาย
 28. แบบตราสัญลักษณ์และตราชื่อมหาวิทยาลัย
 29. แบบกระดาษตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
 30. แบบบันทึกข้อความ
 31. แบบหนังสือภาษาอังกฤษ
  ส่วนประกอบสำคัญของจดหมายภาษาอังกฤษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.181 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource