ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
Untitled Document วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมายตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

           ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการด้านกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.123 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource