เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
Untitled Document วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมายตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

           ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการด้านกฎหมาย

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.139 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource