ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
ข้อมูลทั้งหมดของ jariporn
รูปสัญญลักษณ์ Avatar
ชื่อจริง jariporn
เว็บไซต์
อีเมล์
ข่าวสารส่วนตัว
ICQ
AIM
YIM
MSN
ที่มา
อาชีพ
ความสนใจพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ
สมัครสมาชิกเมื่อ 8/2/2021
อันดับ
มือใหม่
ข้อเสนอแนะ/ถามตอบ 7
เข้าระบบล่าสุด 15/2/2021 14:11

ลายเซ็น

ข่าวสาร

ข่าวสารการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว0221.1/ว6 ลว 13 ม.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
(15/2/2021 14:29:31)
ข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด อว0221.1/ว250 ลว 2 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
(15/2/2021 14:26:00)
ข่าวสารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นม0017.3/ว8711 ลว 3 พ.ย. 2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(15/2/2021 14:22:33)
ข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด อว0221.1/ว306 ลว 17 พ.ย. 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
(15/2/2021 14:17:49)
ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สมุทรปราการ ที่ ศธ 04149/4122 ลว 13 พ.ย. 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
(10/2/2021 16:11:53)
แสดงทั้งหมด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.188 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource