เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:46:44 (194 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ปฏิบัติงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ปฏิบัติงานด้านดัชนีความเป็นเลิศ 3.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สิน 4.อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ
ข้อเสนอแนะเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ส่งแต่ละท่าน ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.162 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource