ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 40 »
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง พนักงานพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 16/6/2021 13:38:54 (52 ครั้งที่อ่าน)

จำนวน 12 ราย

อ่านต่อ... | 180 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 10:50:07 (72 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 10:48:29 (83 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : Suranaree University of Technology Announcement On Preventive and Monitoring Measures in Response to the Coronavirus COVID-19 Outbreak (Announcement No.9)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 10:46:40 (74 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 10:44:41 (68 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาคและเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/2/2021 11:28:12 (121 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : Suranaree University of Technology Announcement On Preventive and Monitoring Measures in Response to the Coronavirus COVID-19 Outbreak (Announcement No.8)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/2/2021 11:25:54 (77 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/2/2021 11:21:53 (60 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : Suranaree University of Technology Announcement On Preventive and Monitoring Measures in Response to the Coronavirus COVID-19 Outbreak (Announcement No.5), 2020-Mar-17
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 17/3/2020 13:24:02 (184 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 17/3/2020 13:23:05 (271 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 40 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 8 คนกำลังใช้งาน (มี 4 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.525 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource