ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
« 1 ... 46 47 48 (49)
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 305/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/4/2009 11:15:57 (1239 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 304/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/4/2009 11:14:57 (1478 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 301/2552 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/4/2009 11:13:42 (1733 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 300/2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ส่วนพัสดุ)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/4/2009 11:11:52 (1235 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 296/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/4/2009 11:09:21 (1141 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 238/2552 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 26/3/2009 9:58:45 (1389 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 180/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ (สิบเอกอุดม บุญแย้ม)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/3/2009 9:30:57 (4004 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 777/2551 เรื่อง ให้พนักงานไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (อ.ร.อ.สุทธิพงษ์ มีใย-สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง,สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/10/2008 12:22:06 (1487 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่งที่ 440/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง LCD PROJECTOR ประจำห้องเรียนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 16/6/2008 14:15:10 (1263 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 ... 46 47 48 (49)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 9 คนกำลังใช้งาน (มี 8 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 9

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.258 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource