ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 »
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/1/2015 14:05:46 (835 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย๋ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/3/2014 12:00:00 (840 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/9/2013 17:10:33 (1204 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2013 11:15:46 (1221 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา มทส. เรื่อง ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/7/2012 16:25:02 (1652 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา มทส. เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/7/2012 16:23:41 (1634 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา มทส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/4/2012 16:17:54 (1971 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 17/11/2011 11:46:26 (2749 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : ประกาศสภา มทส. เรื่อง นโยบายการบิรหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/10/2011 14:38:18 (3063 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศสภา-มทส. : คำสั่งสภา มทส. ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/8/2011 14:54:26 (3229 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.499 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource