เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
หนังสือเวียนภายใน : เรื่อง ขอแนวปฏิบัติในการใช้กระดาษตราสัญญาลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/2/2015 10:43:16 (321 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายใน : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 12/1/2012 14:08:37 (2448 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายใน : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 11/1/2011 9:58:29 (4046 ครั้งที่อ่าน)

1.ศ.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
2.ศ.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553

อ่านต่อ... | 331 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายใน : หนังสือมอบอำนาจ
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/8/2010 15:08:37 (4147 ครั้งที่อ่าน)

มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองดูแลนักศึกษา มทส. ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยวิธีการผ่าตัดในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข

อ่านต่อ... | 374 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.218 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource