ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 »
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา มทส. ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2017 16:40:00 (775 ครั้งที่อ่าน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป//สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2560

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่ง สภา 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:35:56 (869 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:34:29 (730 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:53:55 (682 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวืชาพยาบาลศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:52:30 (634 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกาบริหารสุรสัมมนาคาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 20/11/2014 9:38:54 (719 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/11/2014 10:27:10 (712 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/10/2014 11:32:36 (723 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 2/10/2014 9:47:10 (763 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการเทคโนธานี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/8/2014 14:23:37 (996 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.532 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource