Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT
เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.


หัวข้อข่าว
(1) 2 3 »
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่ง สภา 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:35:56 (296 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:34:29 (252 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:53:55 (230 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวืชาพยาบาลศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:52:30 (267 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกาบริหารสุรสัมมนาคาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 20/11/2014 9:38:54 (269 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/11/2014 10:27:10 (263 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/10/2014 10:32:36 (318 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 2/10/2014 8:47:10 (283 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการเทคโนธานี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/8/2014 13:23:37 (390 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา มทส. ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/3/2014 11:10:00 (663 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 »หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com