เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 »
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา มทส. ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2017 16:40:00 (168 ครั้งที่อ่าน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป//สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2560

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่ง สภา 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:35:56 (414 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:34:29 (349 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:53:55 (313 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีสำนักวืชาพยาบาลศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 15/1/2015 10:52:30 (347 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกาบริหารสุรสัมมนาคาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 20/11/2014 9:38:54 (362 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่าง
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/11/2014 10:27:10 (343 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : ประกาศสภา เรื่อง ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 9/10/2014 10:32:36 (406 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 2/10/2014 8:47:10 (367 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งสภา-มทส. : คำสั่งสภา 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการเทคโนธานี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/8/2014 13:23:37 (503 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 8 คนกำลังใช้งาน (มี 4 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.201 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource